Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Komt u in aanmerking voor een scootmobiel via de WMO?

  • Geplaatst op
  • Door Scootmobiel comfortabel
Komt u in aanmerking voor een scootmobiel via de WMO?

Denkt u eraan om een scootmobiel aan te schaffen? Onderzoek dan eerst wat uw mogelijkheden voor ondersteuning via de WMO zijn. U leest hier wat er mogelijk is. »

Komt u in aanmerking voor een scootmobiel via de WMO?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet verplicht gemeenten om te investeren, zorg te verlenen en regels op te stellen waardoor mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Misschien komt u vanwege deze wet wel in aanmerking voor financiële ondersteuning als u een scootmobiel wilt kopen.

De WMO kent namelijk verschillende voorzieningen, waaronder vervoersvoorzieningen. Daaronder vallen:

- Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi;
- Aanpassing van de auto;
- Een rolstoel;
- Auto in bruikleen;
- Vergoeding voor vervoer (per eigen auto) én
- Een scootmobiel.

Voorwaarden WMO

Om voor hulp via de WMO in aanmerking te komen, moet u aan een aantal eisen voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld rechtmatig in Nederland verblijven, Nederlander zijn óf een verblijfsvergunning hebben en dient u de aanvraag doen in de gemeente waar u woont.

De vervoersvoorzieningen onder de WMO worden alleen toegekend na een onderzoek van uw gemeente.

Scootmobiel om medische redenen

Heeft u fysieke beperkingen met een medische oorzaak? Dan loont het zeker om bij uw gemeente te vragen om financiële hulp bij de aanschaf van uw scootmobiel. U wilt immers zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en blijven deelnemen aan sociale activiteiten. Daarvoor is het van belang dat u eenvoudig naar buiten kunt. De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij de koop van een scootmobiel.

Diverse mogelijkheden bij de aanschaf van een scootmobiel

Een van de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij de aanschaf van een scootmobiel is bijvoorbeeld via het Persoons Gebonden Budget. Hiermee krijgt u een budget beschikbaar dat u kunt inzetten voor het kopen van een scootmobiel.

Een andere mogelijkheid is steun in natura. Dan krijgt u een scootmobiel van de gemeente. Zelf hoeft u niets te betalen, maar u heeft ook geen inspraak in het type scootmobiel dat aan u wordt toegewezen.

Eigen bijdrage WMO

Voor de meeste voorzieningen van de WMO, moet u een eigen bijdrage betalen. Zo betaalt u voor maatwerkvoorzieningen, denk aan het verbreden van deurposten, maximaal €17,50 per maand. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Op de website van CAK kunt u alvast een voorbeeldberekening van uw eigen bijdrage maken.

Hoe doet u de WMO-aanvraag?

U moet de aanvraag doen bij uw gemeente. De meeste gemeenten hebben een WMO-loket. Wanneer u daar ondersteuning via de WMO aanvraagt, krijgt u formulieren die u ingevuld weer moet retourneren. Voor hulp bij het invullen kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van de gemeente.

Vervolgens vindt er een gesprek met de gemeente plaats. In dit gesprek wordt gekeken waaraan u behoefte heeft, wat u zelf nog kunt en in hoeverre familie en vrienden u kunnen ondersteunen. Na dit gesprek maakt de gemeente een verslag op waarin een voorstel staat.

In dit voorstel staat welke stappen er verder genomen kunnen worden en voor welke hulp(-middelen) u in aanmerking komt. Wanneer u akkoord gaat met dit voorstel, ondertekent u het voorstel en stuurt het retour naar de gemeente.

De gemeente neemt vervolgens binnen enkele weken een beslissing over welke voorzieningen aan u verstrekt worden. En of dit financiële vergoedingen of vergoedingen in natura betreft.

Vraag op tijd WMO aan!

Het hele proces duurt minimaal vier tot vijf weken, maar vaak langer. Het is daarom belangrijk om op tijd de aanvraag te doen. Wacht u te lang met het aanvragen van WMO, dan kan het even duren voor u een scootmobiel ter beschikking heeft. Uiteraard hebben wij de meeste scootmobiels op voorraad, waardoor wij snel kunnen leveren.

Een laatste tip: Heeft u nog geen WMO aangevraagd, maar bent u dat wel van plan? Dan kunt u beter nog even wachten met de aanschaf van een scootmobiel. Kosten die u voor de aanvraag maakt, zijn namelijk niet terug te vorderen onder de WMO!

Lees u trouwens ook onze handige tips als u een scootmobiel wilt gaan aanschaffen.